SYSTEM-OF-BIO

ลายเส้นสำหรับฝึกระบายสี

SYSTEM-OF-BIO แหล่งเรียนรู้ใหม่สำหรับเด็กปฐมวัย มาช่วยกันเลี้ยงลูกให้เป็นคนเก่งคนดีไปด้วยกันนะคะ

 

ภาพลายเส้น ของ System-of-bio เป็นการสร้างงานภาพ 2 มิติ โดยการร่างเส้นรอบนอก Out line ของวัตถุที่มีอยู่ทั้งหมด ของภาพ ทักษะการวาดเส้น จะมีบทบาทต่องานออกแบบเกือบทุกแขนง เช่น ช่วยเลือกดัดแปลงชิ้นงาน ก่อนการสร้างจริงเพื่อประหยัดเวลา และต้นทุน ได้ผลงานที่ดี ภาพลายเส้นของ System-of-bio สามารถนำมา Paint ภาพ เพื่อสร้างภาพกราฟฟิก และพิมพ์ภาพออกมาระบายสี เพื่อการฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ การออกแบบและการสร้างงานกราฟฟิก ได้คะ

 

ฝึกระบายสีลายเส้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก

 

หน้า

  1    ]  [    2    ] [    3    ] [    4    ]