SYSTEM-OF-BIO

 

ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

        ภาพคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ของ System-of-bio ใช้โปรแกรมพื้นฐานในการลงสี เช่น Photoshop ใช้ระบบสี RGB ที่ประกอบด้วยแม่สี 3 สี คือ สีแดง, สีเขียว และสีน้ำเงิน เมื่อนำมาผสมกันทำให้เกิดสีต่างๆ บนจอคอมพิวเตอร์มากถึง 16.7 ล้านสี ซึ่งใกล้เคียงกับสีที่ตาเรามองเห็นปกติ เป็น ภาพกราฟฟิกแบบราสเตอร์ (Raster) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพกราฟิกที่เกิดจากการเรียงตัวของจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล (Pixel) ถ้ากำหนดจำนวนพิกเซลน้อย เมื่อขยายภาพให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจะทำให้มองเห็นภาพ เป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็กๆ หรือถ้ากำหนดจำนวนพิกเซลมากก็จะทำให้แฟ้มภาพมีขนาดใหญ

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 
     

 

[ หน้า 1 ] / [ หน้า 2 ] / [ หน้า 3 ]